Sverige

Forside

Anmälning
Kalender
Kurser & fortbildningar
Intro til Relationel Traumeterapi
Auktoritet, dominans och underkastelse
Identitet, stress & Trauma
Trauma & Anknytning
Arousaltilstånd och emotioner i jobb med stress och trauma
Inre och yttre gränser
Stresshantering
Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1
Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 Auktoritet & trauma
Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3 Anknytning & trauma
Efteruddannelse - integrationsgrupper
Kontakt