Inre och yttre gränser

Att hantera ilska och avsky

Traumahändelser påverkar alltid våra gränser. De reaktionerne som väcks då är mer än vi kan bemästra inom personlighetens gränser - både de inre och yttre gränserna.

Att reparera gränser, värdighet och integritet - eller nyetablera dem - är viktiga element i en traumaterapeutisk läkningsprocess. Både ilska och avsky ingår i denna process. Ilska är grunden i naturliga hämndimpulser, vilka kan återskapa yttre avgränsning. Med avsky gör vi oss av med något som uppfattas som gift i kroppen, fysiskt eller känslomässigt, hvilket återskapar inre gränser.

På denna upplevelseorienterade kurs ligger fokus på:
- att differentiera praktisk och teoretisk mellan inre och yttre avgränsning
- psykomotorisk färdighetsträning som stöttar ägarskap och möjlighet att bemästra frustration, ilska och avsky - och andra emotioner som kan uppstå samtidigt
- att bygga upp energi i låg-energi-områden i kroppen som ett första steg i att äga utåtriktade impulser
- teoretisk förståelse av skillnaden på ilska som et basalt emotionelt system och avsky som en homeostatisk känsla
- ömsesidig arousal-reglering i gruppen

Att arbeta med frustration, ilska och avsky kan invitera till ”acting out” beteende - och därmed till polarisering mellan de gruppmedlemmar som har tillgång till utåtriktade impulser och de som är rädda för dem och drar sig undan. Denna dynamik inviterar oss in i dominans- och underkastelses-mönster - inom var och en av oss och i interaktion emellan oss.
Kunskapen om samspelet mellan över-och underspända muskler (hyper - och hypo-respons) öppnar för möjligheten att först bygga upp energi innan utåtriktade impulser adresseras. Denna strategi skapar bättre möjligheter för härbärgering och arousalreglering. Det blir möjligt att arbeta långsamt, så att ägarskap av utåtriktad kraft byggs upp i st f att försöka bli kvitt den genom att utlösa impulser (acting out).

Undervisningsformen innehåller en blandning av kroppslig färdighetsträning, praktisk utforskning, systemorienterad delande i grupp, samt förmedling av teori.

Kursledare: Merete Holm Brantbjerg, Kroppspsykoterapeut, medlem av Dansk Psykoterapeut-forening, ledare av Moaiku, internationell undervisare och medskapare av Bodynamic Analyse.

Praktiska upplysningar:
Tid: 13.-15.april 2018, kl 17.30-21 om fredagen og 9.00 - 17.00 lørdag og søndag.
Plats: Mötesrum, Luntmakargatan 52, Stockholm
Deltagarantal: max 18 personer
Pris: 3500 SEK vid betalning före 2.marts 2018 . 3800 SEK vid senare betalning
Kursnummer: 277718