Relationell Traumaterapi
– en psykomotorisk och system-orienterad metod.

Relationell Traumaterapi introduceras både praktiskt och teoretiskt på kursen. Arbetsformen kombinerar kroppsorienterad färdighetsträning och system-orienterad grupprocess i byggandet av nya färdighetsnivåer både individuellt och i grupp, så att känslomässiga tillstånd som tidigare varit isolerade eller dissocierade kan bli ömsesidigt reglerade.

Traumatiska händelser är en del av livet - och som människor och flockdjur har vi en inbyggd möjlighet att genomleva traumata, komma ut på andra sidan och leva vidare med en integrering av det som skett. Varför behöver vi då traumaterapi?
Potentialen för naturlig läkning av traumatiske händelser kan komma att utlösas endast till en del eller inte alls. Många människor kan ha en restupplevelse kvar efter ett trauma – medveten eller omedveten – att delar av det som skett både i den yttre verkligheten (händelserna) och i de inre reaktionerna aldrig har blivit mött, reglerat eller integrerat i personligheten.

Traumaterapi handlar om att stötta att den naturliga traumaläkningen kan ske – och Relationell Traumaterapi fokuserar speciellt på att läkning förutsätter en ömsesidig reglering av tillstånd som aldrig tidigare blivit reglerade.
Om vi efter ett trauma har tillgång till kontakt där både hjälpsökande och hjälpare/terapeut har kapacitet att möta historien och traumareaktionerna och delta i ömsesidig reglering av dem – ja då regleras tillstånden och de behöver varken kapslas in eller bli dissocierade.

Att deltaga i denna form av kontakt är krävande. Det utmanar våra anknytningsmönster och ofta även vår verklighetsuppfattning. Traumareaktioner och traumaminnen blir inte mötta när de utmanar det vi i personligheten önskar veta om oss själva, om andra människor och om livet. Målet med Relationell Traumaterapi är att utvidga personlighetens kapacitet, så att vi kan delta i ömsesidig arousalreglering och därmed naturlig traumaläkning – både som hjälpsökande och hjälpgivande – och att bygga upp kontaktfält där tillstånd som har hållits isolerade eller dissocierade kan regleras i grupp.

Kursen erbjuder:
• stöd till självreglering genom psykomotorisk färdighetsträning, som dels jobbar med kontroll, dels med uppgivenhet i muskulaturen (hyper – och hypo-respons)
• träning av limbisk resonans med sig själv och andra – resonans med emotioner och arousaltillstånd
systemiskt orienterad grupprocess som stödjer ömsesidig reglering
• teori om gradering av stress och överlevnadsreaktioner och vilka metoder som är ändamålsenliga i förhållande till de olika typerna av reaktioner
• träning i kroppslig reglering av hyperarousal (flykt, kamp) och hypoarousal( kollaps – spela död)
• teori om Posttraumatisk växt och om hur hjälparrollen fungerar i Relationell Traumaterapi

Doseringsprincipen är central i färdighetsträningen. Deltagarna blir tränade i att dosera kroppsliga övningar så att de blir anpassade till varje person, varje del av kroppen och varje tillstånd. Därmed inkluderas reaktionsmönster och tillstånd präglade av spändhet resp uppgivenhet lika.

15 dagars fördjupad utbildning börjar 30.januar-3.februar 2019 i København. Dette er det sidste trin 1 i "Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi", som påbörjas. För att delta i utbildningen krävs tidigare deltagande i minst en kortkurs, tex ovanstående.

Kursledare: Merete Holm Brantbjerg, Kroppspsykoterapeut, medlem av Dansk Psykoterapeut-forening, ledare av Moaiku, internationell undervisare och medskapare av Bodynamic Analyse.

Praktiska upplysningar:
Tid: 26-28 oktober 2018, kl 17.30-21 om fredagen og 9.00 - 17.00 lørdag og søndag.
Plats: Mötesrum, Luntmakargatan 52, Stockholm
Deltagarantal: max 18 personer
Pris: 3500 SEK vid betalning före 14.september 2018 . 3800 SEK vid senare betalning
Kursnummer: 201718