Mestring af afslutning og tabsmønstre

Kursusteksten oversættes senere til svensk

Dette kursus er det sidste i rækken af kurser i Relationel Traumeterapi i Stockholm.

Denne afslutning giver anledning til at se ind i hvilke reaktioner, følelser og mønstre, der både lige nu og generelt vækkes i situationer, hvor vi afslutter noget – og hvad vi kan stille op med dem.

Ubearbejdede tab og dertil hørende mønstre bliver ofte kaldt frem i forgrunden i forbindelse med en afslutning – med den konsekvens, at vi ikke længere forholder os kun til det nutidige farvel – men også til gamle farveller, som er negativt ladede.

Psykomotoriske færdigheder som grounding, centrering, orientering, grænser og regulering af kontakt kan hjælpe os til at blive i nutiden og håndtere den overgang, som er en realitet, når vi afslutter noget. Og færdighederne støtter selvregulering, så vi kan deltage i gensidig regulering af emotioner og arousaltilstande, som vækkes – dels fra fortiden og fra nutiden.

På denna upplevelseorienterade kurs ligger fokus på:

-       at træne psykomotoriske færdigheder, som støtter orientering i nutiden i forhold til afslutning

-       at få adgang til både sorg, vrede og nysgerrighed relateret til afslutning og farvel

-       at træne indre autoritet og adgang til valgmuligheder i en afslutning, man ikke selv har valgt

-       at udforske forskellen på længsel/savn og at eje hvad man ønsker/gerne vil have

-       at regulere de tilstande, som opstår i relation til afslutning, i fællesskab

Undervisningsformen innehåller en blandning av kroppslig färdighetsträning, praktisk utforskning, systemorienterad delande i grupp, samt förmedling av teori.

Kursledare: Merete Holm Brantbjerg, Kroppspsykoterapeut, medlem av Dansk Psykoterapeut forening, ledare av Moaiku och internationell undervisare.

Praktiska upplysningar:

Tid: 30.april-2.maj, Fredag kl 17.30-21.00, lördag och söndag kl 9 - 17.

Plats: Mötesrum, Luntmakargatan 52, Stockholm

Deltagarantal: max 18 pers.

Pris: SEK 3950 vid betalning före 19 mars 2021. Vid senare betalning er priset SEK 4250     Kursnummer: 261721

Anmälan till moaiku@brantbjerg.dk - skriv dit navn, telefon og fakturaadresse

Webbadress:  www.moaiku.dk   Facebook: Merete Holm Brantbjerg (Relationel Traumeterapi)

NBNB – Hvis Covid19 situationen betyder, at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde kurset i fysisk form, så ændres det til online.