Kurser og efteruddannelse i Relationel Traumeterapi

Udbuddet af kurser og træninger er i fortsat forandring:

Relationel traumeterapi kombinerer psykomotorisk færdighedstræning og traumeinformeret, system-orienteret gruppeproces - med det formål at bygge et færdighedsniveau individuelt og gruppemæssigt, som muliggør at tilstande, der har været holdt i isolation og dissociation kan komme i bevægelse og blive reguleret i et menneskeligt fællesskab.
Metoden kan anvendes både i arbejdet med personlighedsudvikling og med heling af stress- og traumemønstre.

Den psykomotoriske færdighedstræning ROF er blevet finpudset gennem mange års arbejde med undervisning, supervision og individuel terapi og kombineres nu med neurocentriske øvelser. Den kropslige færdighedstræning støtter nærvær, kontaktevne, handlekraft og evne til selvregulering af arousaltilstande og emotioner.
Fokus på individuel dosering og indre autoritet gør færdighedstræningen præcist anvendelig i forhold til forskelligartede erfaringsmønstre - præget af enten lavt eller højt energiniveau - opgivelse eller kontrol. (Hypo- eller hyper-respons i muskulaturen og hypo- eller hyperarousal i nervesystemet). Færdighedstræningen er her- og nu orienteret. Den baserer sig på den erfaring, at forandring af låste mønstre sker i nu'et.

Den relationelle og system-orienterede indgang lægger vægt på træning i kropslig og emotionel resonans som støtte til opbygning af at gruppefelt, hvor tilstande kan reguleres i gensidighed. "Gensidig arousalregulering" betyder at man som hjælpesøgende og hjælpegivende begge er "med i båden" - begge parter deltager i sansning og regulering af de arousaltilstande og emotioner, som er vakt. Denne holdning til hjælperrollen er central i Relationel psykoterapi. Konkret inspiration metodemæssigt er hentet fra SCT, Systems Centered Therapy og metoden "Functional subgrouping".
At hele traumer er et fælles projekt - tilstande som har været holdt i dissociation kan komme i bevægelse, hvis et relationelt felt i fællesskab har kapacitet til at mærke, navngive og regulere tilstandene.

De 2 indgange - psykomotorisk og neurocentrisk færdighedstræning, der støtter selvregulering og gensidig resonans og regulering i en gruppe eller en dyade - støtter tilsammen at nye erfaringsmønstre i nærvær og i kontakt kan opstå - og at der dermed åbnes nye neurale netværk i hjernen. Mestring - indre autoritet - møde - her- og nu - gensidig regulering er kerneord.

Du kan læse om ROF i artiklerne: Merete Holm Brantbjerg: “Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode” og "Relationsaspektet af ressourceorienteret færdighedstræning". Og du kan få et indtryk af arbejdet med gensidig arousalregulering og system-orienteret fokus i forhold til en gruppe i artiklerne: "Polarizing or integrating differences" og "Fra automatisk reaktivitet til empatisk resonans". Klik på Litteratur. og du får adgang til disse og andre artikler til download. Eller du kan klikke på "Hvad er ROF?" for at læse om Ressourceorienteret færdighedstræning - den psykomotoriske del af metoden.

Temakurser og efteruddannelse.

Temakurser - for forskellige faggrupper - motivation kan være både faglig og personlig - i forskellige blandinger.

3- eller 4-dages kurser - Kurserne giver en indføring i grundmetoderne i Relationel Traumeterapi - og en uddybning af specifikke temaer. .

Aktuelle kursustitler er: "Vrede og afsky", "Autoritet, dominans og underkastelse", Skjulte livsvalg - fokus på teenagefasen i psykoterapeutisk proces

”Gamle” kursustitler vil blive udbudt i opdaterede versioner, suppleret med nye - som hidtil - f.eks:

4-dages kursus om Psykomotorik - nærvær og resonans
Afsky og skam
Identitet og traumer
Tilknytning og traumer
Hvad stiller vi op med arousaltilstande og emotioner?

Videregående niveau -

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1, 2 og 3 udbydes ikke mere.

Et 5-dages kursus i Relationel Traumeterapi udbydes i november 2022 og formentlig kommer dette tilbud til psykoterapeuter og traumeterapeuter til at blive gentaget en gang om året fremover.
Fokus ligger på specialerne i RTT, som kan integreres sammen med andre traumeterapeutiske retninger. .