Velkommen til Moaiku - Relationel Traumeterapi's hjemmeside

Her finder du annoncering af kurser og efteruddannelser i Relationel Traumeterapi i Danmark i 2024 og 2025. Tryk på Danmark i højreknapperne for at se de aktuelle aktiviteter

"Moaiku" er siden 2006 blevet brugt som navn for visionen i denne arbejdsform - og ROF, Ressourceorienteret Færdighedstræning, er blevet brugt som navn for den psykomotoriske færdighedstræning, som er en essentiel del af metoden.
"Moaiku" er et poetisk og visionært navn - det er ikke et navn, der formidler hvilken slags psykoterapi, der bliver navngivet.
Hele metoden er siden 2014 navngivet:

Relationel Traumeterapi - en psykomotorisk, neurocentrisk og system-orienteret metode.
Dette navn placerer metoden indenfor paradigmet Relational Psychotherapy og Relational Body-psychotherapy. Følgende lille artikel introducerer Relational Psychotherapy. Den blev skrevet til en konference i Cambridge i 2007 som jeg, Merete Holm Brantbjerg, deltog på. Paradigmet gav mening - jeg oplevede en umiddelbar resonans og at der blev sat ord på det, som jeg allerede arbejdede med.

I Relationel Traumeterapi kombineres psykomotorisk og neurocentrisk færdighedstræning med gensidig regulering i system-orienteret gruppeproces og med træning i et neutralt verbalt sprog. De 3 aspekter er blevet integreret til en samlet metodik.

Metodeudviklingen har - udover rødderne i psykomotorik - hentet inspiration fra Z-health, fra SCT, Systems Centered Therapy og fra tilknytningsteori.
Det overordnede mål er at etablere systemer (grupper, par, individer), hvor dissociative mønstre kan åbnes op og de tilstande, der har været gemt i dissociation kan reguleres i fællesskab.

Du kan læse en introduktion til metoden under Hvad er Relationel Traumeterapi? De andre højreknapperne giver ligeledes orientering om arbejdsformen i dag. Under Hvad er ROF? er der en opdateret udgave af ROFøvelsesmanual, der beskriver psykomotoriske og kognitive øvelser, der støtter 6 basale nærværs-færdigheder. Du kan downloade den og anvende den til at støtte dit eget nærvær - og anvende den i dit arbejde med klienter, grupper oa

Gratis recording og webinars

29.juni afholdtes en times fri intro til "Embodied Hypo states: understanding and inviting into awareness". Optagelsen er tilgængelig gratis på dette link: https://youtu.be/9Jm8XWnqtHg
Introen lagde op til et webinar 7.oktober med samme titel - og nu til 3x3 timers webinar med titlen "Traumatherapeutic methodology with hypo-states" i foråret 2024: Kan købes her: https://link.pcpsi.ie/MHB24
og brug koden 10MHB24, så får du rabat.
Klik her for at købe 7.oktober webinaret her: https://pcpsi.ie/product/embodied-hypo-states-understanding-and-inviting-into-awareness-with-merete-holm-brantbjerg-recording/

2 podcasts - produceret sommer 2022 - og artikel:

2 korte introduktions-podcasts er tilgængelige her på Soundcloud og på Youtube:

The art of dosing: https://soundcloud.com/brantbjerg/the-art-of-dosing-relational-trauma-therapy - og
https://youtu.be/5NniT_p7O9U

Having a map matters: https://soundcloud.com/brantbjerg/having-a-map-matters-relational-trauma-therapy - og
https://youtu.be/fUUe0FO6_P0

Fokus i podcastene ligger på 2 forskellige aspekter af arbejde med hypo-tilstande: Dosering og orientering.

Artikel: Dansk Pyskoterapeutforenings blad "Tidsskrift for Psykoterapi nr 3 Oktober 2021" er et temanummer om traumer - og blandt artiklerne finder du "Betydningen af et landkort. Differentiering af grader af stress- og traume-reaktioner - og metode-refleksion" - skrevet af Merete Holm Brantbjerg. Du kan downloade artiklen ved at klikke på titlen.

Hvad er mulighederne for efteruddannelse og kurser i Relationel Traumeterapi nu ?:
En gang om året afholdes 5 dages-kurset Intro til Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter med Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal som lærere.
Dette efteruddannelseskursus giver en mulighed for psykoterapeuter og traumeterapeuter for at få en indføring i specialerne i RTT.
Kurset har været afholdt i 2020, 2022 og 2023 i 5-dages versionen og i 2021 i en 4-dages version arrangeret af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi. Intentionen lykkes - deltagerne får inspiration og dyb egen proces fra de centrale specialer i Relationel Traumeterapi.
Kurserne er eftertragtede, så det er klogt at melde sig tidligt.

Den længerevarende Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi udbydes ikke længere.

Temakurser med Merete Holm Brantbjerg udbydes fortsat i København. Kurserne giver adgang til at få del af den viden, metodik og erfaring, som er samlet i Relationel Traumeterapi - i kortere form.

Kolbjørn Vårdal udbyder kurser, som integrerer neurocentrisk træning som en traumeterapeutisk metode.

Vi udbyder fortsat internationale online-kurser i RTT online. 14.februar er kurset "Disgust - opening to inner authority" startet. Og til efteråret 2024 kommer grundkurset "Including and awakening hypo-response". Kursusbeskrivelse finder du her, hvis du er nysgerrig på indholdet: https://www.relationaltraumatherapy.online/pages/rtt-disgust-course-description Du kan også gå til www.relationaltraumatherapy.online - der kan du logge ind og få adgang til det gratis materiale i RTT Resources.

Online undervisning er et fast element i udbuddet af RTT. Vores erfaring er, at det er muligt at formidle både kropslig færdighedstræning, gensidig arousalregulering, begrebsformidling oa. online. Det er ikke det samme som at være sammen fysisk - og samtidig er det interessant at udforske arbejdsformen på skærm. Det har vist sig at nogle deltagere får åbnet aspekter af deres mønstre, som mange års psykoterapeutisk arbejde i fysisk nærvær ikke har rakt ind i.

For andre kan aspekter af at arbejde på en skærm være triggere af dybe mønstre. Det har vist sig muligt for nogen at udforske hvad de præcise triggere er, hvilke oplevelser det er, der udløses, og hvilken historie oplevelserne knytter til. Dermed skilles historie og nutid bedre ad - og der kan komme mere frihed til at optimere samarbejdet med og gennem skærmen.

Podcasts og videoer produceret de sidste år er samlet under Video og Podcast knappen til højre på skærmen. Det meste af materialet har fokus på inklusion af hypo-tilstande. I stress-situationer, er det betydningsfuldt at række ind til de dele af os, som lettest står af, som har sværest ved at tåle pres - og lære noget om hvordan disse dele kan inkluderes, normaliseres og hvordan vi kan bringe energi ind i dem i en dosering, som fungerer.

Kurser i 2024:

4.-6.marts - "Autoritet, dominans og underkastelse" 3 dages kursus i København (flyttet fra oktober 2023 p.gr.a. sygdom. Kurset er fuldtegnet)

19.-21.april - Engelsk sproget online kursus - Beyond polarising - making space for similarities and differences - 3 dages online kursus

16.-18.september - Tilknytning og traumer - 3 dages kursus i København (kurset er fuldtegnet med venteliste)

6.-10.november - 5-dages indføring i Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter (der er få pladser tilbage)

Kurser i 2025:

4.-7.marts - Skjulte livsvalg - teenagefasen i psykoterapeutisk proces - 4-dages temakursus i København (flyttet fra marts 2024)

3.-6.april - Disgust and anger - 4-dages engelsksproget kursus i København - flyer kommer senere

17.-19..september - åbent 3-dages kursus i København - tema ikke besluttet

12.-16.november - 5-dages indføring i Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter

GDPR-loven trådte i kraft 25.maj 2018.
Klik her, og du kan læse hvordan dette firma fortsat passer på dine oplysninger og behandler dem fortroligt og respektfuldt.

Kontakt os gerne hvis der er oplysninger, du savner på hjemmesiden - eller du har vanskeligheder med at finde rundt på den. Skriv til moaiku@brantbjerg.dk, hvis din henvendelse handler om indholdet på siden og til webmaster@brantbjerg.dk