Velkommen til Moaiku - Relationel Traumeterapi's hjemmeside

Her finder du annoncering af kurser og efteruddannelser i Relationel Traumeterapi i Sverige og Danmark i 2019 og 2020- og omtale af aktiviteter i London og Holland på den engelsksprogede side. Tryk på Danmark eller Sverige i højreknapperne for at se de aktuelle aktiviteter i det pågældende land.
Du kan klikke på Samlet udbud og få et overblik over opbygningen i kurserne - og de forskellige niveauer.

"Moaiku" er siden 2006 blevet brugt som navn for visionen i denne arbejdsform - og ROF, Ressourceorienteret Færdighedstræning, er blevet brugt som navn for den psykomotoriske færdighedstræning, som er en essentiel del af metoden.
"Moaiku" er et poetisk og visionært navn - det er ikke et navn, der formidler hvilken slags psykoterapi, der bliver navngivet.
Hele metoden er siden 2014 navngivet:

Relationel Traumeterapi - en psykomotorisk og system-orienteret metode.
Dette navn placerer metoden indenfor paradigmet Relational Psychotherapy og Relational Body-psychotherapy. Følgende lille artikel introducerer Relational Psychotherapy. Den blev skrevet til en konference i Cambridge i 2007 som jeg, Merete Holm Brantbjerg, deltog på. Paradigmet gav mening - jeg oplevede en umiddelbar resonans og at der blev sat ord på det, som jeg allerede arbejdede med.
I Relationel Traumeterapi kombineres psykomotorisk færdighedstræning med gensidig regulering i system-orienteret gruppeproces og med træning i et neutralt verbalt sprog. De 3 aspekter er blevet integreret til en samlet metodik.
Metodeudviklingen har hentet inspiration fra SCT, Systems Centered Therapy og fra tilknytningsteori.
Det overordnede mål er at etablere systemer (grupper, par, individer), hvor dissociative mønstre kan åbnes op og de tilstande, der har været gemt i dissociation kan reguleres i fællesskab.
Du kan læse en introduktion til metoden under Hvad er Relationel Traumeterapi? De andre højreknapperne er ligeledes opdateret, så de svarer til arbejdsformen i dag. Under Hvad er ROF? er der en opdateret udgave af ROFøvelsesmanual, der beskriver psykomotoriske og kognitive øvelser, der støtter 6 basale nærværs-færdigheder. Du kan downloade den og anvende den til at støtte dit eget nærvær - og anvende den i dit arbejde med klienter, grupper oa

Nyheder om efteruddannelsen i Relationel Traumeterapi:
Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi, trin 1 - sidste hold er startet i januar 2019 i et format på 3 x 5 dage i København. Holdet er fuldtegnet med 24 deltagere.

Autoritet og traumer - efteruddannelse i Relationel Traumeterapi Trin 2 starter 28.februar-2.marts. Holdet er fuldtegnet med 18 deltagere. Det følgende hold starter i september 2020, hvor formatet er ændret så 1.kursus er 4 dage i stedet for 3 dage. Hele forløbet er dermed på 13 dage fordelt på 4 dage eksternat, 6 døgn internat og 3 dage eksternat. Ændringen er udløst af et ønske om at have bedre tid til at komme ind i materialet på 1.kursus - og dermed mindre pres på både deltagere og ledere.

Tilknytning og traumer - efteruddannelse i Relationel Traumeterapi Trin 3 starter 2.-4.marts 2020. Formatet er ændret på samme måde som beskrevet ovenfor under Autoritet og traumer: 13 dage i alt, fordelt på 4 dage eksternat, 6 døgn internat og 3 dage eksternat.

OBS Nyhed om fremtid - efter 2019:
Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 i 2019 er trin 1 i et potentielt længere forløb - du kan læse om de 3 mulige trin længere nede i teksten.
Trin 1 i 2019 bliver det sidste Trin 1 forløb jeg og Kolbjørn Vårdal starter. Jeg har valgt, at det er tid til at trappe gradvist ned på min arbejdsmængde af respekt for min alder og de åbninger og udfordringer, som kommer med den.
Mange går videre fra trin 1 i efteruddannelsen - til trin 2 og 3 og til deltagelse i supervisions-integrations-grupper. Jeg vælger at følge det til dørs, som jeg starter - og dermed rækker mit tilsagn i forhold til efteruddannelsesforløbene til og med 2022, hvor alle der har gået på trin 1 har haft mulighed for at deltage på trin 2 og 3, hvis de ønsker det - og være med i supervisionsgrupper.
Jeg fortsætter med at udbyde kurser både i 2019 og fremover, så der vil fortsat være adgang til at få del af den viden, metodik og erfaring, som er samlet i Relationel Traumeterapi - i kortere form - og der er tanker i gang om hvordan grupper kan bestille mig til at lave kurser.

OBS OBS OBS - En ny persondatalov - GDPR - trådte i kraft 25.maj i år.
Klik her, og du kan læse hvordan dette firma fortsat passer på dine oplysninger og behandler dem fortroligt og respektfuldt.

Artikler 2017 og 2018:

"From Autonomic Reactivity to Empathic Resonance in Psychotherapy" er blevet publiceret i en engelsk peerreviewed journal: Body, Dance and Movement in Psychotherapy". Artiklen er en ny udgave af den danske artikel "Fra automatisk reaktivitet til empatisk resonans". Den nye engelske udgave er tilpasset de krav der stilles i en peer review proces i forhold til teori, referencer osv. Klik på dette link: http://www.tandfonline.com/eprint/GVkNqhCUYVKtTRQWarvw/full og du kommer til artiklen. Der er måske fortsat et par eksemplarer tilgængelige gratis - og ellers bliver du guidet til hvordan artiklen købes.

Babette Rothschild har udgivet en bog med titlen: "The Body Remembers Volume 2. Revolutionizing Trauma Treatment. I bogen er der en model over tilstande i det autonome nervesystem. Klik her og du finder en anmeldelse af modellen, som blev udgivet i International Journal of Bodypsychotherapy, fall 2017. Anmeldelsen har titlen "Having a map matters - og den har fokus på differentieringen af lavenergitilstande som del af de tilstande vi møder i arbejdet med traumeterapi.

I 2014 og 2015 færdiggjorde jeg en række artikler, som fortsat kan downloades. Klik på Litteratur - og du finder listen over artikler til download.

Kurser i 2019:

"Autoritet, dominans og underkastelse" udbydes i april-maj i København - en opdatering af det tidligere kursus "Autoritet og traumer", som blev udviklet i 2009. Jeg har arbejdet med autoritets-temaet siden da og er optaget af hvordan dominans og underkastelses-mønstre er vævet sammen med traumemønstre – og de muligheder det giver at bevidstgøre og forhandle med mønstrene. Bevidstgørelse af vores automatiske måder at gå over eller under kan være et vigtigt element i at åbne op til lag af bevidstheden, der ellers holdes væk.

4 dages kurset "Skjulte livsvalg. Fokus på teenagefasens betydning i psykoterapeutisk proces." udbydes 6.-9.november 2019. Det var tidligere annonceret i januar 2019 i København, men blev fjernet fra kalenderen p.gr.a. stor interesse for efteruddannelsen i Relationel Traumeterapi. Kurset sættes nu ind igen og erstatter "Intro til Relationel Traumeterapi".
Teenagefasen er fascinerende og udfordrende. De kurser jeg har holdt med fokus på teenagefasen har altid budt på overraskende dybde. Noget kommer frem til overfladen, når vi siger ja til at fokusere på de prægninger og temaer, der knytter til vore indre teenager - som måske ellers forbliver uberørt i vores indre. Der er mange paralleller mellem arbejde med prægninger fra henholdsvis traumer og teenageperioden. Begge dele kræver, at vi rækker ind i mønstre præget af turbulens og omstrukturering.

I Stockholm bliver kurset "Identitet, stress och trauma" i en ny og opdateret udgave udbudt 25.-27.oktober. I Stockholm bliver der fremover kun 1 kursus om året. Dette er en konsekvens af beslutningen om at Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi Trin 1 stopper efter 2019. Kurserne i Stockholm bygger dermed ikke længere op til en efteruddannelse.

Kurser i 2020:
Jeg har indgået et samarbejde med Academy Copenhagen, som starter med et kursus 20.-21.januar med titlen: "Jeg kan ikke lide det - arbejde med afsky som støtte til indre afgrænsning og integritet" - klik på linket og du kommer til den foreløbige kursusbrochure.

Identitet, stress og traumer udbydes i København i maj - samme kursus som holdes i Stockholm i 2018.
I efteråret 2020 står det åbent hvilket kursus, der udbydes i København og ligeledes i Stockholm i foråret 2020.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1, 2 og 3:

Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 starter næste og sidste gang 30.januar-3.februar 2019. Formatet bliver 3 x 5 dage i København

Kriterier for optagelse på efteruddannelsen er:
- at man har en arbejdsmæssig rolle, som læringen kan integreres i
- at man har deltaget på enten 3-dages kurset “Intro til Relationel Traumeterapi” eller et andet kursus med Merete Holm Brantbjerg eller Kolbjørn Vårdal som underviser.
- at man er parat til en læringsproces, der skaber forandring i egne stress- og traume-mønstre

Relationel Traumeterapi kombinerer psykomotorisk færdighedstræning og system-orienteret gruppeproces - med det formål at bygge et færdighedsniveau individuelt og gruppemæssigt, som muliggør at tilstande, der har været holdt i isolation og dissociation kan komme i bevægelse og blive reguleret i et menneskeligt fællesskab.
Metoden kan anvendes både i arbejdet med personlighedsudvikling og med heling af stress- og traumemønstre.
At arbejde med traumer rører ved de dybeste lag i hvem vi er som mennesker - og det udfordrer personligheden. At udvide personlighedens platform, kropsligt, følelsesmæssigt, kognitivt og at udvikle evnen til gensidig arousalregulering er essensen i den form for traumeterapi, der præsenteres på efteruddannelsen.
Ansøgningsskema hentes her

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 - med overskriften Autoritet og traumer starter næste gang i 2019 - og næste gang igen i september 2020..
Formatet er 1 x 3 dage eksternat + 1 x 6 døgn internat + 1 x 3 dage eksternat.
Fokus i efteruddannelsesforløbet ligger på udforsking af autoritets- og dominans- og underkastelses-mønstre i arbejdet med traumer. Målet er at få adgang til dybere lag af uregulerede traume-tilstande, som ligger gemt under mønstrene. Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3 med overskriften "Tilknytning og traumer" starter næste gang i marts 2020.
Formatet er det samme som på det foregående forløb: 1 x 3 dage eksternat + 1 x 6 døgn internat + 1 x 3 dage eksternat.
Dette 3.forløb har fokus på sammenvævningen mellem traume- og tilknytningsmønstre og på integration af læringen på både Relationel Traumeterapi 1 og 2, så man kan integrere metoden bedre i sin professionelle rolle og i sit liv. Udforskning af dominans- og underkastelses-mønstre som de kommer til udtryk i hjæpesøgende og hjælpegivende roller står centralt i forløbet - og målet er igen at få uregulerede traumetilstande ind i gensidig regulering.
Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2.

Studerende og pensionister får 15% rabat på Efteruddannelsesforløb i Relationel Traumeterapi.

Efteruddannelse i Traumesensitiv udviklingspsykologi - med Kolbjørn Vårdal som lærer
Kolbjørn Vårdal - medtræner på efteruddannelsen i Relationel Traumeterapi - udbyder med års mellemrum i Oslo en efteruddannelse, der fokuserer på ressourcer og forsvarsmønstre knyttet til udviklingspsykologiske faser. Se kursusbrochure for gennemført forløb her. Kontakt Kolbjørn Vårdal på kvaardal@gmail.com, hvis du er interesseret i fremtidige forløb.

Fortløbende efteruddannelses-integrations-grupper:
I både Danmark og Sverige er der fortløbende efteruddannelsesgrupper - med det formål at støtte integration personligt og professionelt hos tidligere deltagere på efteruddannelsesforløb i Relationel Traumeterapi. Fortsat tilknytning til en gruppe, der arbejder udfra metoder og principper i Relationel Traumeterapi udgør en væsentlig støtte i integrationsprocessen.
Fokus ligger på udforskning af sammenvævningen mellem traumer og mønstre i personligheden samt træning i individuel og gensidig arousalregulering som støtte i arbejdet med traume-tilstande.

Kontakt os gerne hvis der er oplysninger, du savner på hjemmesiden - eller du har vanskeligheder med at finde rundt på den. Skriv til moaiku@brantbjerg.dk, hvis din henvendelse handler om indholdet på siden og til webmaster@brantbjerg.dk