Velkommen til Moaiku - Relationel Traumeterapi's hjemmeside

Her finder du annoncering af kurser og efteruddannelser i Relationel Traumeterapi i Danmark i 2022 og 2023. Info om kurser i 2023 er lige gjort tilgængelig - se nedenfor på denne side. Tryk på Danmark i højreknapperne for at se de aktuelle aktiviteter

"Moaiku" er siden 2006 blevet brugt som navn for visionen i denne arbejdsform - og ROF, Ressourceorienteret Færdighedstræning, er blevet brugt som navn for den psykomotoriske færdighedstræning, som er en essentiel del af metoden.
"Moaiku" er et poetisk og visionært navn - det er ikke et navn, der formidler hvilken slags psykoterapi, der bliver navngivet.
Hele metoden er siden 2014 navngivet:

Relationel Traumeterapi - en psykomotorisk og system-orienteret metode.
Dette navn placerer metoden indenfor paradigmet Relational Psychotherapy og Relational Body-psychotherapy. Følgende lille artikel introducerer Relational Psychotherapy. Den blev skrevet til en konference i Cambridge i 2007 som jeg, Merete Holm Brantbjerg, deltog på. Paradigmet gav mening - jeg oplevede en umiddelbar resonans og at der blev sat ord på det, som jeg allerede arbejdede med.

I Relationel Traumeterapi kombineres psykomotorisk færdighedstræning med gensidig regulering i system-orienteret gruppeproces og med træning i et neutralt verbalt sprog. De 3 aspekter er blevet integreret til en samlet metodik.

Metodeudviklingen har - udover rødderne i psykomotorik - hentet inspiration fra SCT, Systems Centered Therapy og fra tilknytningsteori.
Det overordnede mål er at etablere systemer (grupper, par, individer), hvor dissociative mønstre kan åbnes op og de tilstande, der har været gemt i dissociation kan reguleres i fællesskab.

Du kan læse en introduktion til metoden under Hvad er Relationel Traumeterapi? De andre højreknapperne giver ligeledes orientering om arbejdsformen i dag. Under Hvad er ROF? er der en opdateret udgave af ROFøvelsesmanual, der beskriver psykomotoriske og kognitive øvelser, der støtter 6 basale nærværs-færdigheder. Du kan downloade den og anvende den til at støtte dit eget nærvær - og anvende den i dit arbejde med klienter, grupper oa

Ny video og ny artikel:
Dansk Pyskoterapeutforenings blad "Tidsskrift for Psykoterapi nr 3 Oktober 2021" er et temanummer om traumer - og blandt artiklerne finder du "Betydningen af et landkort. Differentiering af grader af stress- og traume-reaktioner - og metode-refleksion" - skrevet af Merete Holm Brantbjerg. Du kan downloade artiklen ved at klikke på titlen.

I april 2021 holdt jeg en presentation i Bristol Psychotherapy Association om arbejde med hypo-arousal. Videoen fra præsentationen er nu frigivet, så du kan se den ved at trykke på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=NQlXoJ1oEp0 “Sitting on the edge of an abyss together” captures an essential element in working with hypo-arousal/collapse. Merete Holm Brantbjerg will introduce how low dosed muscle-activation can be used to build enough resilience in both client and therapist to be able to approach hypo-states and stay present instead of either being pulled into the given up state or polarise to it by trying to get out of it.

Nyt online kursus med Kolbjørn Vårdal og Merete Holm Brantbjerg starter 2.marts 2022 - på engelsk:

Including and awakening hyporesponse - kurset er gennemført en gang i foråret 2021 og andet hold er i gang.

Et trin 2 kursus udbydes i foråret med titlen: "Sitting on the edge of an abyss together." Kurset har fokus på arbejde med hypo-arousal/kollaps. Kurset går over 7 onsdage, 3 timer hver gang kl 17-20 dansk tid. Brochure og mulighed for tilmelding er tilgængelig på følgende link: https://rtt.thinkific.com/pages/online-course-description-sitting-on-the-edge-of-an-abyss-together-working-with-hypo-arousal Deltagelse på kurset forudsætter enten deltagelse på Including and awakening hyporesponse - eller deltagelse på kurser eller efteruddannelser med Merete eller Kolbjørn, som har givet erfaring med arbejde med hypo-respons.

Hvad er mulighederne for efteruddannelse og kurser i Relationel Traumeterapi nu - fra 2021 og frem?:
9.-13.november 2022 afholdes 5 dages-kurset Intro til Relationel Traumeterapi udbudt igen for psykoterapeuter. Dette efteruddannelseskursus udbydes en gang årligt - det giver en mulighed for psykoterapeuter og traumeterapeuter for at få en indføring i specialerne i RTT.
Kurset har været afholdt i 2020 i 5-dages versionen og i 2021 i en 4-dages version arrangeret af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi. Begge kurser var succesfulde - intentionen lykkedes - deltagerne fik inspiration og dyb egen proces fra de centrale specialer i Relationel Traumeterapi.

Den længerevarende Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi udbydes ikke længere.

Jeg udbyder fortsat åbne kurser i Danmark, som giver adgang til at få del af den viden, metodik og erfaring, som er samlet i Relationel Traumeterapi - i kortere form.

Kolbjørn Vårdal vil udbyde en ny version af efteruddannelse i Relationel Traumeterapi, som i endnu højere grad integrerer neurologisk baseret træning som en traumeterapeutisk metode. Udbydelsen af dette koncept er blevet forsinket af Covid19 situationen - men det kommer.

Online-undervisning
Som alle andre er Relationel Traumeterapi feltet blevet påvirket af Covid19 pandemien, som vores samfund og verden fortsat forholder sig til.
Kolbjørn Vårdal og jeg har siden 2020 undervist online - både med grupper af efteruddannelses-deltagere - og derudover deltager jeg i forskellige nationale og internationale fora for traumeterapi online.

Online undervisning kan formidle både kropslig færdighedstræning, gensidig arousalregulering, begrebsformidling oa. Det er ikke det samme som at være sammen fysisk - og samtidig er det dybt interessant at udforske arbejdsformen på skærm. Det har vist sig at nogle deltagere får åbnet aspekter af deres mønstre, som mange års psykoterapeutisk arbejde i fysisk nærvær ikke har rakt ind i.

Jeg har været i proces sammen med deltagere, for hvem aspekter af at arbejde på en skærm, trigger dem. Vi har udforsket hvad de præcise triggere er, hvilke oplevelser det er, der udløses, og hvilken historie oplevelserne knytter til. Dermed skilles historie og nutid bedre ad - og der kommer mere frihed til at optimere samarbejdet med og gennem skærmen.

Onlineundervisning vil fremover være et element i udbuddet i RTT-kurser, supervisionsgrupper, individuelle sessioner osv.

Der er produceret en del podcasts og videoer de sidste år - de er nu samlet under Video og Podcast knappen til højre på skærmen. Det meste af materialet har fokus på inklusion af hypo-tilstande. I en stress-situation som den vi alle er i nu, er det betydningsfuldt at række ind til de dele af os, som lettest står af, som har sværest ved at tåle pres - og lære noget om hvordan disse dele kan inkluderes, normaliseres og hvordan vi kan bringe energi ind i dem i en dosering, som fungerer.

Kurser i 2022:

9.-11.maj afholdes kurset "Skam og afsky - reetablering af homøostase og mulig åbning til lyst" , som blev afholdt med 22 deltagere i september 2021. Interessen var så stor, at jeg besluttede at gentage det i foråret 2022. Kurset fokuserer på differentiering af 2 slags skam og 2 slags afsky - hvordan skam og afsky kan være vævet sammen - og en undersøgelse af hvilke tilstande, deriblandt lyst, der bliver plads til, hvis skam og afsky kommer i bevægelse.

20.-22.september udbydes kurset "Autoritet, dominans og underkastelse" arrangeret af Dansk Psykoterapeut forening - på Knudhule Badehotel

9.-13.november udbydes 5-dages indføring i Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter

Kurser i 2023:

9.-12.marts udbydes kurset "Vrede og afsky" - arrangeret af Selskab for Kropsorienteret Psykoterapi i Dansk Psykologforening.

20.-23.april udbydes et engelsk-sproget åbent kursus i København - titel er ikke besluttet endnu

?2.-5.oktober - udbydes måske et åbent kursus i København - titel ikke besluttet

8.-12.november udbydes 5-dages indføring i Relationel Traumeterapi for psykoterapeuter

Trin 2 og 3 i den længerevarende efteruddannelse i Relationel Traumeterapi - datoer i 2022 og 2023 er nu tilgængelige:

Autoritet og traumer - efteruddannelse i Relationel Traumeterapi Trin 2 : Det sidste forløb er startet i september 2021 og afsluttes i marts 2022.
Forløbet er ændret til 3 eksternat-kurser á 4 dage i København, 4 dage online og 5 dage i København
Fokus i efteruddannelsesforløbet ligger på udforsking af autoritets- og dominans- og underkastelses-mønstre i arbejdet med traumer. Målet er at få adgang til dybere lag af uregulerede traume-tilstande, som ligger gemt under mønstrene. Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.

Tilknytning og traumer - efteruddannelse i Relationel Traumeterapi Trin 3 starter i februar 2022 og igen i februar 2023. Formatet er ændret til 14 dage i alt, fordelt på 4 dage eksternat, 6 døgn internat og 4 dage eksternat. Ændringen er udløst af et ønske om at have bedre tid til at integrations- og afslutningsprocessen på 3.kursus - og dermed mindre pres på både deltagere og ledere..
Fokus ligger på udforskning af dominans- og underkastelses-mønstre som de kommer til udtryk i hjæpesøgende og hjælpegivende roller - og målet er igen at få uregulerede traumetilstande ind i gensidig regulering.
Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2.

GDPR-loven trådte i kraft 25.maj 2018.
Klik her, og du kan læse hvordan dette firma fortsat passer på dine oplysninger og behandler dem fortroligt og respektfuldt.

Kontakt os gerne hvis der er oplysninger, du savner på hjemmesiden - eller du har vanskeligheder med at finde rundt på den. Skriv til moaiku@brantbjerg.dk, hvis din henvendelse handler om indholdet på siden og til webmaster@brantbjerg.dk