Skjulte livsvalg
Fokus på teenagefasen i psykoterapeutisk proces

Erfaring fra tidligere kurser med dette tema peger på, at et stort helingspotentiale kan åbnes når teenagefasen sættes i fokus - både kropsligt, følelsesmæssigt og begrebsmæssigt. Noget kan ske, når vi giver lige så meget opmærksomhed til vores indre teenager som til vores indre børn.

Mønstre og låste roller der har sin oprindelse i teenageårene kommer ofte ikke frem i en terapeutisk proces. Det er lettere for mange af os at se på erfaringer fra barndommen og hvad de har efterladt i os - end det er at se på prægninger fra teenagefasen. Disse udsagn baserer jeg på mange års psykoterapeutisk arbejde - med mig selv og med klienter. Hvorfor er det mon sådan?
Der er ofte skam og undgåelse knyttet til de mønstre og erindringer, vi har med os fra teenagefasen. Rollefordelingen mellem barn og voksen er enklere end relationen mellem et ungt menneske og voksenverdenen. Som unge har vi større selvansvarlighed - en anden form for ansvar i forhold til de valg, vi træffer. Dermed vækkes ofte et andet ubehag ved at se ind i de valg, vi traf - og som måske stadig præger vores forhold til identitet og autoritet - virkelighedsopfattelse og selvopfattelse - på godt og ondt.
Der sker en gennemgribende udvikling i hjernen i teenagefasen. Den præfrontale cortex - den del af hjernen, der holder orden på vores virkelighed og vores handleimpulser - omorganiseres. Den struktur, der var dannet brydes op - og en ny dannes. Denne proces åbner mulighed for nyprægninger eller gentagelser - med en høj grad af chance og risiko involveret. De oplevelser, vi har haft i teenagefasen præger os dybt, fordi de sker i en periode, hvor hjernen er under omstrukturering - og fordi alle eksistentielle temaer er aktive i denne fase.
De færdigheder en vellykket terapeutisk proces støtter er de samme færdigheder, som vi potentielt begynder at lære som teenagere. Der ligger altså et potentiale gemt i denne aldersfases færdighedsindlæring. Og der ligger en levet erfaring med det potentiale - som formentlig har en ganske stor indflydelse på hvordan vores modningsproces udfolder sig. At se på prægninger fra teenagefasen kan åbne op til at forstå vores egen stil i forhold til identitetsudvikling og modning. Hvad gjorde vi dengang - og hvad gør vi i dag?

Dette kursus beskæftiger sig med følgende temaer:
Identitetsdannelse i teenagefasen og resten af livet - faser og færdigheder - ressourcer og begrænsninger.

Orientering i virkeligheden - hvordan orienterede jeg mig dengang - hvordan løste jeg dilemmaerne mellem mine indre landkort og den faktuelle ydre virkelighed - og hvordan løser jeg dem i dag? Og hvad indebærer det at se på det?

Hvilke låste og funktionelle roller udviklede vi i teenagealderen - og er nogen af dem stadig aktive i vores liv? Typiske temaer rollerne forholder sig til er balancen mellem: Pligt og lyst, kaos og orden, kontrol og flow, rumning og udløsning, oprør og tilpasning.

Kønsmodning og seksuel identitet

Målgruppe: Behandlere eller undervisere, der er interesserede i at undersøge teenagefasens betydning i psykoterapeutisk arbejde.

Datoer: 4.-7.marts 2025
Deltagerantal: max. 24
Tid: kl 9.30 - 17.30 alle dage
Sted: NOR, 5.sal, Hejrevej 30, 2400 København NV
Kursusnummer: 264125
Pris: 5600 kr ved betaling senest 21.januar 2025 . Ved senere tilmelding og betaling er prisen kr 6.000
Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg

Tilmelding sker på email : moaiku@brantbjerg.dk
Skriv navn, adresse, telefon og fakturaadresse.