Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2
Autoritet og traumer

- en psykomotorisk og systemisk orienteret arbejdsform.

Læringsprocessen på denne efteruddannelse bygger videre på de metoder og principper, der blev formidlet på Efteruddannelse i Traumeterapi 1.
Det overordnede tema er autoritetsmønstre og dominans og underkastelse som element i traumemønstre – og indfaldsvinkler til at rumme, bearbejde og forsone sig med disse dynamikker..
Efteruddannelsesforløbet kan med udbytte tages flere gange – også efter deltagelse på Relationel Traumeterapi 3 – Tilknytning og traumer.

OBS: Deltagelse på efteruddannelsen kræver forudgående deltagelse på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.

 Elementer på træningen vil være:
- Fordybning i ressourceorienteret færdighedstræning (ROF) og gensidig arousalregulering som  traumebearbejdningsmetode - med specielt fokus på at anvende metoderne til at træne observation, ejerskab og mestring af dominans/underkastelses-mønstre.

- Klargøring af forskellen på arbejde med liv/død problematikker, som typisk udløses mellem ”byttedyr” og dominans/underkastelses problematikker som typisk udløses mellem ”artsfæller”. 

- Fokus på udvikling af indre autoritet i forhold til højarousal tilstande – specielt de tilstande, der udløses relationelt i forhold til styring. Dette indebærer  træning i rumning af både instinktvrede (kraftfuld hyperarosual), interpersonel afsky -  og hypoarousal.

- Arbejde med autoritetsmønstre - forhold til indre og ydre autoritet

- Forskellen på undgåelsesadfærd og reguleringsadfærd og valget mellem dem vil blive bevidstgjort og trænet – specielt i forhold til implicitte og eksplicitte dominans/underkastelsesmønstre. Deltagerne vil blive trænet i at eje valget mellem at agere fra låste eller funktionelle mønstre.

- Det observerende selv – eller vidnefunktionen – vil blive bevidstgjort og trænet, som en væsentlig forudsætning for rumning og accept af de kræfter, der ligger i dominans og underkastelses samspil mellem mennesker.

- ”Gå med”-reaktioner, og de specielle udfordringer, vi møder i bearbejdningen af disse vil blive addresseret.

- Bevidstgørelse af de brud, der sker i mellemmenneskelig kontakt, når interaktion bliver præget af dominans og underkastelse – og fokus på hvad genetablering eller nyetablering af kontakt kræver.

- Systemisk gruppeproces kombineret med den individuelle færdighedstræning i ROF støtter udvikling af gruppen som et ”Holding environment”, som giver mulighed for regulering af både organiserede og disorganiserede stress-tilstande.

- Udvikling af en integreret personlighed - faser i identitetsudvikling sat i relation til traumebearbejdning.

- Forståelse af hyper- og hypoarousaltilstande, skelnen mellem organiserede og disorganiserede stress-reaktioner samt viden om dissociation er primære teoretiske referencerammer på kurset.

Praktiske oplysninger:
NB - Formatet er ændret til 3 moduler - baseret på erfaring fra tidligere efteruddannelsesforløb både i Skandinavien og i Vancouver. Det nye format prioriterer integration af de processer, der igangsættes i efteruddannelsen højere gennem et 3.modul, som ligger efter internatkurset.

Datoer: Næste gruppe starter i 2019
Sted:
Undervisningstider:
1.og 3. kursus: Dag 1 og 2: Kl. 9–18.30. Dag 3: Kl. 9–17.30.
2.kursus:
Deltagerantal: Maks. 18, minimum 8 personer.

Pris: ved tilmelding og betaling af 1.rate på før . Det resterende beløb betales i 2 rater á . Ved senere betaling er prisen – det ekstra beløb lægges på den første rate.

OBS - Ved samtidig tilmelding til Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3 Tilknytning og traumer gives rabat på

Kursnummer: 1505
Kursusledere: Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal. Gruppestørrelsen afgør hvor meget af tiden vi er 2 lærere.

Klik her for at se indhold i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3.

For information og tilmelding:
Tilmelding sker på email til moaiku@brantbjerg.dk