Efteruddannelse - integrationsgrupper.
ca 4 x 1 dag – i året.

För deltagelse i en fortløbende efteruddannelses-gruppe krävs tidigare deltagelse på Skandinavisk Fortbildning i Relationel Traumaterapi .
Grupperne har som målsätttning at stödja integration personligt og professionelt av den traume-terapeutiske proces , som blev igangsat på fortbildningen. Fortsat anknytning til en grupp, som jobbar basert i Relationel Trauma-terapi erbjuder et väsentligt stöd i integrations-processen.
Der tages udgangspunkt i problem eller cases, som läggs fram av deltagerne. Gruppstorleken avgör, hur många gruppdeltagare, som kan dra varje gång. Arbetsmetod vil bli en blanding av individuel proces personligt og professionelt, undervisning och grupp-process.
Fokus ligger på udforskning av sammenvævningen mellem traumer og mønstre i personligheden, træning i individuel og ömsesidig arousalregulering som stöd i bemästring av relationelle utmaninger i jobb med trauma-relaterte processer.

Gruppledare: Merete Holm Brantbjerg
Plats: Stockholm
Deltagarantal: min.3 - 7 deltagare
Pris: 1900 sv kr. pr dag i 2015
Anmälan: Anmälan sker for et halvt år.

För information och anmälan till en gruppe – ta kontakt med Merete Holm Brantbjerg, email: moaiku@brantbjerg.dk