Mestring af vrede og afsky

Mestring, ejerskab og forståelse

Kurset arrangeres af Selskab for Kropsorienteret psykoterapi i Dansk Psykologforening

Vrede og afsky udgør begge vigtige elementer i en traumeterapeutisk helingsproces. Arbejde med de 2 tilstande støtter genetablering af grænser, værdighed og integritet på hver deres måde.

Hvad adskiller de 2 emotioner? Og hvordan mestrer og regulerer vi dem?

På dette oplevelsesorienterede kursus ligger fokus på

-       at differentiere kropslig metodik i forhold til vrede og afsky

-       psykomotorisk færdighedstræning og ledmobilisering som støtter ejerskab og mestringskapacitet af de 2 emotioner – og andre emotioner som opstår sammen med dem

-       doseringsprincippet – anvendt til at bygge energi op i lav energi-områder i kroppen som første skridt i at eje udadgående impulser

-       teoretisk forståelse af forskellen på vrede og afsky

-       gensidig arousalregulering i gruppen

At arbejde med kraftfulde vredes-impulser inviterer nemt til ”acting out” adfærd – og dermed polarisering mellem de gruppemedlemmer, som har adgang til de udadgående impulser. og de, som er bange for dem og trækker sig. Denne dynamik inviterer os ind i dominans og underkastelses-dynamik – indeni hver af os og i interaktion imellem os.

Hvordan kan vi arbejde med vrede på en måde, som skaber ejerskab og plads for forskellige stilarter og energiniveauer, så integration kan ske både individuelt og i gruppen?

Viden om samspillet mellem spændthed og lav energi (hyper- og hypo-respons) i muskelsystemet åbner for muligheden for at bygge energi op først, før udadgående impulser adresseres. Denne strategi skaber bedre rumning og arousalregulering. Det bliver muligt at arbejde langsomt med vrede, så ejerskab af vrede bygges op i stedet for at prøve at komme af med den gennem udløsning af impulser.

Differentiering mellem afsky og vrede tilbyder en anden reguleringsmulighed. Vrede er involveret i naturlige hævnimpulser. Afsky er involveret i at skille sig af med noget, som føles som gift i kroppen fysisk eller følelsesmæssigt. Disse processer er fundamentalt forskellige. Tilstandene reguleres på forskellige måder og har dermed brug for forskellig slags støtte – og kan arbejde sammen med forskellige af de andre emotioner.

Hvis de 2 emotioner ikke er differentierede, anvender man ofte metoder, som adresserer vrede, i forhold til skjult afsky. Dette indebærer en risiko for aldrig at nå til ejerskab af hverken vrede eller afsky.

Arrangør: Selskab for Kropsorienteret psykoterapi i Dansk Psykologforening Tilmelding senest
Deltagerantal: max 24
Datoer: 9.-12.marts 2023
Tid:
Pris:

Sted:

Tilmelding sker til Selskab for Kropsorienteret psykoterapi

Kursusnummer:
Pris: kr ved tilmelding før , kr ved senere tilmelding .
Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg

Tilmeldingsblanket kan hentes her eller rekvireres hos Bodynamic Brantbjerg, Randersgade 46 forr, 2100 Ø
email: moaiku@brantbjerg.dk
Faktura udsendes, når tilmeldingsblanket er modtaget.