Traumer og tilknytning 

Hvilken betydning har tilknytningsmønstre i en traumehelingsproces?
Og hvordan kan man arbejde med dem?

Vores tilknytningsmønstre grundlægges tidligt i livet og følger os ifølge tilknytningsteorien (John Bowlby) ind i voksenalderen.
Men hvad sker der med vores forhold til tilknytning i og efter traumer?
Dette kursus fokuserer på sammenvævningen af tilknytnings- og traumemønstre - og på hvordan vi konkret kan række ind i mønstrene og påbegynde en helingsproces.

Traumer kan berøre tilknytning både gennem selve traumebegivenheden - og/eller i mødet bagefter. Tilknytningsmønstre udspiller sig i hjælpesøgende og hjælpegivende roller med risiko for at havne i udveksling præget af dominans eller underkastelse.
Hvordan tilbyder vi et ”holding environment” uden at blive ”redningsmænd”?
Hvordan opsøger vi hjælp uden at blive one-down - eller uden at prøve at kontrollere interaktionen?
Hvordan styrker vi muligheden for jævnbyrdige møder, hvor regulering kan ske?

De arousal-tilstande, der udløses i traumer udfordrer vores rumnings-kapacitet.
Både i den hjælpesøgende og den hjælpegivende rolle er der brug for færdigheder her og nu, for at kunne deltage i tryghedsoptimering og affektregulering, der er afgørende elementer i bearbejdning og heling.

Indhold på kurset:

Psykomotorisk og neurocentrisk færdighedstræning som støtte til selvregulering, orientering her og nu - og dermed opbygning af resiliens

Udforskning af hjælpesøgende og hjælpegivende interaktion - med fokus på bevidstgørelse af dominans- og underkastelses-adfærd - og træning i muligheden for et jævnbyrdigt møde

Træning i gensidig regulering af emotioner og arousal-tilstande - med ligeligt fokus på deling af tilstande og individuel afgrænsning - og med fokus på plads til både ligheder og forskelle

Teori om tilknytningsmønstre og om affektregulering som et væsentligt aspekt i tilknytnings-relationer

Teori om organiserede og disorganiserede overlevelsesreaktioner og differentiering mellem hvilke metoder, der er funktionelle afhængigt af hviken type overlevelsesreaktioner, man arbejder med

Refleksion over terapeutrollen i traume-terapeutiske processer.

Undervisningen på kurset er oplevelsesorienteret suppleret med teori. Vi skifter mellem kropsorienteret færdighedstræning, deling, gensidig regulering i gruppen og begrebsklargøring.

Underviser:
Merete Holm Brantbjerg er kropspsykoterapeut, international underviser og grundlægger af Relationel Traumeterapi. Medlem af Psykoterapeutforeningen og af EABP (European Ass.of Bodypsychotherapy).

Datoer: 16.-18.september 2024
Deltagerantal: max. 24
Tid: kl 9.30 - 17.30 alle dage
Sted: NOR, 5.sal, Hejrevej 30, 2400 København NV
Kursusnummer: 274124
Pris: 4200 kr ved tilmelding før 19.august 2024 . Derefter 4.500 kr

Tilmelding sker på email : moaiku@brantbjerg.dk
Skriv navn, adresse, telefon og fakturaadresse.


Kursusnummer:
Pris: kr ved tilmelding før . kr ved senere tilmelding

Tilmeldingsblanket kan hentes her eller rekvireres hos Bodynamic Brantbjerg, Randersgade 46 forr, 2100 Ø
Telefon 35263104 – fax 35432703 - email: moaiku@brantbjerg.dk
Faktura udsendes, når tilmeldingsblanket er modtaget.