Skam og afsky - reetablering af homøostase og åbning til lyst

Skam og afsky er begge tilstede som elementer i traumemønstre. Elementer som kan være del af hvordan vi sidder fast i vores opfattelse af os selv og af den ydre verden – elementer som er involveret i hvordan vores homøostase kom ude af balance.

På dette kursus ser vi nærmere på de 2 basale reaktioner, skam og afsky – og hvordan naturlig regulering af dem kan ske – og dermed hvordan vi finder vej til at støtte indre homøostase, indre kropslig balance.

Vi ser på forskellige niveauer af både skam og afsky – og dermed også en differentiering af hvilke metoder, der støtter regulering i forhold til hvilke tilstande.

Vi ser på hvordan skam og afsky er forbundet – og åbner til nysgerrighed på hvad der bliver plads til i kroppen, når de begge eller bare én af dem kommer i bevægelse i mindre eller større omfang. En mulighed er, at der bliver plads til lystfølelse – eller at vi kan udforske hvordan og om skam, afsky og lyst er forbundet med hinanden.

Fokus på kurset ligger på

·       Psykomotorisk færdighedstræning som støtter regulering af kropslig homøostase

·       Differentiering af 2 niveauer af skam praktisk og teoretisk: Fortrydelse/skam i forhold til noget vi har gjort – og introjektion/skam, hvor vi tager på os at ”Jeg er forkert” som en overlevelsesmekanisme.

·       Udforskning og regulering af kerne-afsky.

·       Differentiering mellem kerneafsky som en naturlig kropslig reaktion og interpersonel afsky udtrykt i f.eks. foragt.

·       Udforskning af regulering af afsky som en vej ud af introjiceret skam.

·       Udforskning af hypotesen at re-etablering af kropslig homøostase kan støtte åbning til lyst

·       Gensidig arousal- og emotions-regulering i gruppen – så de tilstande, som kommer frem reguleres i fællesskab og ikke i isolation.

Datoer: 9.-11.maj 2022
Deltagerantal: max. 24
Tid: kl 9 - 17 alle dage
Sted: NOR, 5.sal, Hejrevej 30, 2400 København NV
Kursusnummer: 224122
Pris: 4000 kr ved tilmelding før 28.marts 2022 . Derefter 4.300 kr
Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg

Tilmelding sker på email : moaiku@brantbjerg.dk
Skriv navn, adresse, telefon og fakturaadresse.