Relationel Traumeterapi
introduktion til en psykomotorisk og system-orienteret metode. 

Relationel Traumeterapi introduceres på kurset både praktisk og teoretisk.
Arbejdsformen kombinerer kropsorienteret færdighedstræning og system-orienteret gruppeproces i opbygningen af et færdighedsniveau individuelt og gruppemæssigt, hvor tilstande, der har været holdt i isolation og dissociation kan blive reguleret i gensidighed.

Traumatiske begivenheder er del af livet – og grundlæggende har vi som mennesker og flokdyr mulighed for at gennemleve traumer, komme ud på den anden side og leve videre med en integration af det som er sket. Hvorfor behøver vi så lave traumeterapi?

Potentialet for naturlig traumeheling udløses ofte kun delvist eller slet ikke. Mange mennesker sidder tilbage efter traumer med den erfaring – bevidst eller ubevidst – at dele af det som skete både i de ydre begivenheder og i de indre reaktioner aldrig er blevet mødt, reguleret og integreret i personligheden.
Traumeterapi handler om at støtte op om at naturlig traumeheling kan ske – og relationel traumeterapi fokuserer specielt på, at heling forudsætter en gensidig regulering af tilstande, som aldrig er blevet reguleret før.
Hvis vi efter et traume har adgang til kontakt hvor både hjælpesøgende og hjælpegivende har kapacitet til at møde historien og traumereaktionerne og deltage i gensidig regulering af dem – ja så reguleres tilstandene og vi behøver ikke kapsle dem inde eller dissociere dem væk.

At deltage i denne form for kontakt er krævende. Det udfordrer vores tilknytningsmønstre – og ofte også vores virkelighedsopfattelse. Traumereaktioner og traumeminder bliver ikke mødt, når de går ud over hvad vi i personligheden ønsker at vide om os selv, om andre mennesker og om livet.
Målet med Relationel Traumeterapi er at udvide personlighedens kapacitet, så vi kan deltage i gensidig arousalregulering og dermed naturlig traumeheling – både som hjælpesøgende og hjælpegivende – og at opbygge kontaktfelter, hvor tilstande, der har været holdt i isolation og dissociation kan reguleres i fællesskab.

Kurset tilbyder
- Støtte til selvregulering gennem psykomotorisk færdighedstræning, der arbejder med både kontrol og opgivelse i musklerne (hyper- og hypo-respons)
- træning af limbisk resonans med sig selv og med andre – resonans med emotioner og arousaltilstande
- System-orienteret gruppeproces som støtter gensidig regulering
- Teori om grader af stress- og overlevelsesreaktioner og hvilke metoder, der er hensigtsmæssige i forhold til de forskellige typer reaktioner.
- Træning i kropslig regulering af både hyperarousal (flugt, kamp oa) og hypoarousal (kollaps)
- Etablering af en relation til en stressende eller traumatisk begivenhed - i stedet for at være identificeret med den
- Teori om Post-traumatisk vækst og om opfattelsen af hjælperrollen i Relationel psykoterapi

Doserings-princippet er centralt i færdighedstræningen. Deltagerne bliver trænet i at dosere kropslige øvelser, så de tilpasses til hver enkel person, hver enkel del af kroppen, hver enkel tilstand. Dermed inkluderes reaktionsmønstre og tilstande præget af henholdsvis spændthed og opgivelse ligeligt.

Deltagerantal: max. 20

Datoer: 7.-9.november 2018
Tid: kl 9 - 17 alle dage
Sted: Manuvision, Bernhard Bangs Allé 25-27, Frederiksberg- tæt på Lindevang metrostation
Kursusnummer: 201118
Pris: 3600 kr ved tilmelding før 26.september 2018 , 3900 kr ved senere tilmelding .
Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg

Datoer: 6.-8.november 2019
Tid: kl 9 - 17 alle dage
Sted: Silent Mind Circles, Ved Slusen 30, København S
Kursusnummer: 201119
Pris: 3750 kr ved tilmelding før 25.september 2019 , 4050 kr ved senere tilmelding .
Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg

Tilmelding sendes med navn, adresse, telefonnummer, emailadresse til email: moaiku@brantbjerg.dk
Faktura udsendes, når tilmelding er modtaget.