Psykomotorik - nærvær og resonans
Ny 4-dages version

Dette kursus har været afholdt et antal gange i en 3-dages version. Psykomotoriske bevægelsesformer fra forskellige udviklingsfaser rummer et stort og rigt både følelsesmæssigt og kognitivt indhold, som vækkes, når man arbejder med bevægelsesformerne i praksis. Med det mål at have bedre tid til proces og integration i gruppen, udvides kurset derfor nu til en 4-dages version.

Psykomotoriske bevægelsesmønstre fra alle udviklingsfaser er knyttet til specifikke muskler – og til specifikke psykosociale færdigheder. Denne rigdom af potentielle ressourcer kan kontaktes i den voksne krop gennem præcise øvelser.

Kurset vil fokusere på hvordan kendskab til psykomotoriske bevægelsesmønstre kan anvendes som

-       støtte til nærvær og resonans med een selv og andre

-       næringskilde i dagligdagen

-       hjælp til at regulere egne og andres indre tilstande

-       mestring af overgange

Hvordan oplever du f.eks. dig selv, hvis du går med afsæt fra de 4 små tæer – eller med afsæt primært fra storetåen? Kommer du i kontakt med forskellige sider af dig selv – og forskellige ressourcer – eller vanskeligheder? Hvilke situationer i dit liv kunne denne potentielle ressource gøre en forskel for dig? Eller hvilken forskel kunne det gøre, hvis du generelt holdt kontakt til denne specifikke ressource?

Hvad sker i dig, når du bevæger dig liggende på gulvet og lader hele din hudoverflade undersøge kontakten med underlaget? Opleves det som ressourceopbyggende – eller foretrækker du siddende eller stående bevægelse? Hvordan kan du anvende dette kendskab til dine egne ressourceområder som støtte i hverdagen?

Sansebaseret kendskab til bevægelsesmønstre fra forskellige udviklingsfaser opbygger en differentieret klangbund i kroppen og personligheden. En klangbund, som støtter evnen til at genkende og rumme tilstande fra forskellige lag af personligheden knyttet til forskellige udviklingsfaser – både hos een selv og hos andre.
Dette er kernen i hvad dette kursus vil formidle.

Hvem henvender kurset sig til?
Materialet på kurset vækker mange sansninger, følelser, oplevelser og tanker. Det er en forudsætning for deltagelse, at man har en vis kompetence i kropssansning, dosering og mestring af følelser på forhånd - enten via deltagelse i tidligere kurser i Relationel Traumeterapi eller via anden form for træning.
Faggrupper, der arbejder med behandling og undervisning, kan få faglig og personlig inspiration både i forhold til egen rolle og i forhold til forståelse af deres klienter/elever/patienter.

Kursusleder:
Merete Holm Brantbjerg er kropspsykoterapeut og international underviser. Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og af EABP.

Deltagerantal: max. 20
Datoer: ikke datosat
Tid: kl 9 - 17 alle dage
Sted: .
Kursusnummer: 2591
Pris: kr ved tilmelding og betaling før . kr ved senere betaling.
Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg

Tilmeldingsblanket kan hentes her eller rekvireres hos Bodynamic Brantbjerg, Randersgade 46 forr, 2100 Ø
email: moaiku@brantbjerg.dk