Efteruddannelse - integrationsgrupper

ca 4 x 1 dag – i året.

Deltagelse i en fortløbende efteruddannelsesgruppe forudsætter tidligere deltagelse på efteruddannelse i Relationel Traumeterapi. (eller noget der giver tilsvarende erfaring og kompetence).
Grupperne har som målsætning at støtte integration personligt og professionelt af den traume-terapeutiske proces, som blev igangsat på efteruddannelsen. Fortsat tilknytning til en gruppe, som arbejder baseret i Relationel Traumeterapi udgør en væsentlig støtte i integrationsprocessen.
Der tages udgangspunkt i problemstillinger eller cases, som deltagerne lægger frem. Gruppestørrelsen afgør, hvor stor en del af gruppedeltagerne, som fremlægger hver gang. Arbejdsmetoden er en blanding af individuel proces personligt og professionelt, undervisning og gruppeproces.
Fokus ligger på udforskning af sammenvævningen mellem traumer og mønstre i personligheden, træning i individuel og gensidig arousalregulering som støtte i mestring af relationelle udfordringer i jobb med traume-relaterte processer.

Gruppeleder: Merete Holm Brantbjerg
Sted: Struenseegade 13, 1. sal, 2200 København N
Gruppestørrelse: 3 – 7 deltagere
Pris: ca. 1550 kr pr dag - præcis pris afhængig af deltagerantal - og antal timer.
Tilmelding: er bindende for et halvt år af gangen. Nye medlemmer kan optages i en gruppe løbende, hvis gruppen er åben for det.

Tilmelding sker gennem personlig kontakt med Merete Holm Brantbjerg, email: moaiku@brantbjerg.dk